Студійці, задіяні у виставах театру:

Софія Тєлєтьон

НЄВИНАСІМІ ЛЮДІ (Дівчинка), 
ІВАСИК-ТЕЛЕСИК (Гусенятко)

Матвій Остроух

Карина Чуліба

Даніїл Рекубрацький